As easy as pie

Det är lätt som en plätt att hitta… 🙂

Till vänster finns fyra val:

HOME

In English

På svenska

Uncategorized.

Om du endast talar svenska kan du koncentrera dig på att söka under ”På svenska”.  Under den rubriken kan du hitta något som jag har skrivit om FÖRUT, med hjälp av de underliggande kategorierna. Om du vill läsa det senaste inlägget, så hittar du det till vänster under ”nyligen publicerade åserier”. Du kan också söka vid förstoringsglaset om du vill. Det kan ju hända att du vill läsa allt jag har skrivit inom ett visst tema. I så fall hittar du dessa texter om du söker bland taggarna (#). Då kommer en lång rad med inlägg, med det som är nyast ”först”.

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

It’s easy as pie to find your way around on this blog! 

If you just wish to read a recently published blogpost, you find them on the left. If you like to read something in particular, it will be more convenient for you to start off with ”In English” and navigate from there. If you find a certain topic interesting, you can also search among the tags (#) in the tag cloud on the left. Every blogpost regarding the chosen tag will show up, with the newest blogpost first.